KINDERPROJECTEN

Indo Suka ondersteunt diverse kinderprojecten in Indonesië.

Sinds kort is er een nieuwe website voor het project WFCI (Foundation for the Welfare and future of the Forgotten Children of Indonesia).

Hier vind u meer informatie over het werk van de WFCI.

WFCI - Foundation for the Welfare and future of the Forgotten Children of Indonesia

Foundation for the Welfare and future of the Forgotten Children of Indonesia.